Wilt u lid worden van Fedpack?

Over FedPack

FedPack is de beroepsvereniging van fabrikanten, invoerders en distributeurs van serviceverpakkingen.
In tijden waar alles draait om milieu, klimaat, duurzaamheid, hergebruik, recyclage staan serviceverpakkingen in het midden van de aandacht én stevig onder druk om in de mate van het mogelijke technisch en economisch aan deze vereisten te voldoen. De wetgeving terzake is voortdurend in beweging, niet altijd op rationele gronden, niet altijd consequent, niet altijd gebaseerd op (technische) kennis van zaken. Wat niet belet dat de kracht van wet een grote impact heeft op onze bedrijven. Reden genoeg om alert te zijn, de rangen te sluiten en solidair te zijn - samen sterk. FedPack is een nog jonge beroepsfederatie, in volle ontwikkeling, met een gemotiveerd team, dat de drievoudige missie - informatie, netwerking, belangenbehartiging - in concrete resultaten wil omzetten.

Informatie

FedPack houdt zijn leden op de hoogte van relevante ontwikkelingen in technologie, wetgeving en al wat de sector aanbelangt.

Netwerking

FedPack zorgt voor dialoog en netwerking tussen  de leden onderling, het bestuursteam, de regulerende organisaties.

Belangenbehartiging

FedPack houdt contact met de wetgevende overheden om de beroepsbelangen te verdedigen op basis van correcte informatie.

Fedpack informeert

FedPack informeert, assisteert en instrueert op permanente basis zijn leden over alle aspecten van hun professionele activiteiten:
 • actuele wetgeving en reglementen
 • technologische ontwikkelingen
 • maatschappelijke tendenzen
 • sectoriële problemen en uitdagingen
 • professionele partnerships
 • nieuwe opportuniteiten
 • marketing en communicatie
 • Europese wetgevende initiatieven

Fedpack verbindt

FedPack organiseert de dialoog en zorgt voor persoonlijke contacten tussen de leden onderling, met haar beheerders en met alle instellingen die impact hebben op onze sector en ons beroep door o.a.:
 • algemene vergadering, tweemaal per jaar, alle leden welkom
 • sociale activiteiten met uitgebreide mogelijkheden tot netwerking
 • onderhandelingen en gespreksrondes over concrete problemen

Via hun vertegenwoordigers bij FedPack hebben alle leden zo een direct contact met alle relevante instellingen en organisaties, zoals Fostplus, Valipac, FAVV en andere.

Fedpack verdedigt de belangen van de sector

Als beroepsfederatie vertegenwoordigt en verdedigt FedPack de professionele belangen van bedrijven die actief zijn in de sector van serviceverpakkingen.
FedPack is de representatieve en gerespecteerde gesprekspartner van de regulerende autoriteiten en organisaties : 
 • de federale en gemeenschaps-regeringen en wetgevende instanties
 • de officële organisaties die ophaling, verwerking en/of recyclage regelen, zoals FostPlus, Valipac, FAVV, IVCIE, …
 • beroepsverenigingen zoals Unizo, UCM, Voka, UWE, …
 • de pers, digitale media en de publieke opinie

Contact

Secretariaat:
Pegasuslaan 5
1831 Diegem

+32 53 42 66 72

BE 0889.586.109

Mail:

Voorzitter:
Sven De Vis

Lidmaatschap

mail naar
waarna onmiddellijk contact met u wordt opgenomen.