Wilt u lid worden van Fedpack?

  • by:
  • 03/20/2020
  • Category:

Overleg met IVCIE


FedPack secretaris-generaal Johan Sneyers had een vergadering met IVCIE directeur Marc Adams en diensthoofd Caroline Auriel over de problemen van de leden van FedPack met Fostplus.. Lees hier zijn verslag.

Verslag van het bezoek aan IVCIE op 12 maart 2020

Aanwezig : Marc Adams, directeur en Caroline Auriel , diensthoofd

De problematiek van de FedPack leden is wel gekend bij de directie van de IVCIE.

Johan Sneyers, secretaris generaal van FedPack

 

Volgende onderwerpen werden behandeld:

1.     Samenwerking met Fost Plus

De kritiek op de informatie doorstroming gedurende 2019 werd gemeld evenals de veel te hoge en te snelle tariefverhogingen.

IVCIE begrijpt onze standpunten, zeker wanneer een FostPlus bijdrage zo hoog is t.o.v. de waarde van onze producten. De kosten zullen allicht toch nog wat stijgen, al moet dat niet noodzakelijk van de kleinere bedrijven en productgroepen komen.

Anderzijds vermeldt IVCIE ook dat België nog meer gedetailleerde informatie zal moeten overmaken aan Europa voor 2021/2022. Het zullen Fost Plus en Valipac zijn die deze info voor IVCIE bij de aangesloten bedrijven zullen vragen.

M. Adams vindt dat FedPack een plaats verdient in het overleg over het verdelen van de financiële lasten van de selectieve inzameling. Dit zou mogelijks kunnen via de interne overlegorganen bij Fost Plus, maar eventueel ook binnen een overlegorgaan, het Eco-modulatie overleg, dat IVCIE jaarlijks zelf organiseert met andere partijen, zoals de gewesten, de erkende organismen, de operatoren, de materialen en sectoren. M. Adams vraagt een briefje van onze voorzitter om tot actie over te kunnen gaan.

 

2.     Freeriders.

De situatie is voldoende bekend. Hoewel er naar nog een betere registratie zou gegaan worden tussen IVCIE en Fost Plus, blijft het probleem van het gebrek aan personeel bij IVCIE bestaan.

 

3.     Federaal wetsvoorstel over eenmalige plastic zakjes.

De snelle evolutie van de gesprekken verbaasde mijn gesprekspartners.

Wel interessant is het inzicht dat wanneer er een “echte” federale regering gevormd  wordt dit type besprekingen van de Commissies opnieuw bekeken worden. Intussen hebben we dan wel een regering, maar we kunnen betwijfelen of de huidige 10 ministers zich zullen gaan bezig houden met minder kritische thema’s zoals deze van de plastic zakjes. Het blijft afwachten hoe snel alle parlementaire activiteiten voluit heropstarten.

 

4.     Varia.

Voor de goede orde hebben we informatie ingewonnen over:

-       de samenstelling van het Beslissingsorgaan van de IVCIE

-       de contactpersoon bij de Federale Overheidsdienst : Denis Pohl ( ken ik wel).

Contact

Secretariaat:
Pegasuslaan 5
1831 Diegem

02 709 22 08

BE 0889.586.109

Mail:

Voorzitter:
Jan Goesaert

Secretaris-generaal:
Johan Sneyers

Lidmaatschap

mail naar
of
waarna onmiddellijk contact met u wordt opgenomen.