Wilt u lid worden van Fedpack?

  • by:
  • 06/12/2020
  • Category:

Fostplus: nieuwe algemene voorwaarden


Recent publiceerde Fostplus nieuwe algemene voorwaarden. FedPack bestudeerde ze grondig en heeft er heel wat op aan te merken!

FedPack heeft ernstige bedenkingen bij de nieuwe Algemene Voorwaarden 3.0 van FostPlus

Fost Plus verzond in maart de nieuwe Algemene Voorwaarden naar zijn klanten, met de boodschap dat deze op 5 juli van kracht worden. De deelnemer van het Fost Plus systeem krijgt tevens de kans zich aan deze voorwaarden te onttrekken door zijn verbintenis met Fost Plus stop te zetten per 30 juni 2020.

Uiteraard is dit voor zeer weinig deelnemers aan het Fost Plus systeem een optie bij gebrek aan een realistisch alternatief.

FedPack heeft dit intussen juridisch laten onderzoeken door enkele specialisten en heeft zijn ongenoegen overgemaakt aan de Algemene Directie, met de bedoeling enkele van de precaire veranderingen te wijzigen of gewoon te schrappen.


Er blijken veel verschillen te zijn tussen de Algemene Voorwaarden 3.0 van Fost Plus en de vorige versie 2.0.

De tekst beslaat nu 11 bladzijden en is vooral langer door toevoeging van diverse paragrafen en artikels, die Fost Plus een sterkere juridische positie geven, zodat het evenwicht tussen Fost Plus enerzijds en zijn klanten verandert.

 

Diverse veranderingen kunnen gezien worden als :

·      aanpassingen aan het actuele elektronisch werken: aansluiten, declareren, factureren enz.

·      aanpassing aan de huidige regels i.v.m. privacy

·      het gemakkelijker kunnen werken van Fost Plus als organisatie, door verplichtingen en regels op te leggen aan zijn aangesloten leden zoals :


o   bij het niet nakomen van de verplichtingen door de aangesloten leden vlot forfaitair en financieel te kunnen sanctioneren ( kosten voor rappels, voor het werken met papieren documenten, onvolledige aangiften,...)

o   domiciliëring wanneer facturen zijn kleiner dan 1000 € 

o   het voorzien van vereenvoudigde declaraties d.m.v. extrapolaties

 

De vereenvoudigde aangiftes waren in de laatste jaren reeds gedeeltelijk ingevoerd en veranderen misschien niet zoveel voor de deelnemers. In dat kader moeten we het segmenteren in grootte klassen XL, L, M, S en XS zien. Wetend dat dat de 80 -20 regel bij Fost Plus eerder een 95 - 5 regel is.

Maar het opnemen van deze opdeling in 5 klantensegmenten in de Algemene Voorwaarden, zonder meer verduidelijking stelt zonder meer een probleem.

 

Het grootste probleem ontstaat in Artikel 8 over de beëindiging van de Overeenkomst en de Schadevergoeding. Paragraaf 8.2.c stelt dat wanneer de deelnemer aan het Fost Plus systeem in een faillisementsprocedure, een gerechtelijke reorganisatie of procedure tot vereffening terechtkomt, deze deelnemer aan Fost Plus een pand verleent op al zijn huidige en toekomstige schuldvorderingen op derden ( klanten enz. dus). Dit kan tijdens de onderhandeling van onze bedrijven met zijn financiële instellingen ( over bankleningen, of factoring enz.) voor extra moeilijkheden zorgen.

 

Over deze paragraaf 8.2.c hadden we intussen reeds een gesprek met de directeur van de IVCIE, die zijn verwondering over de zinvolheid hierover uitsprak.

Onze juridisch adviseur en de juridische afdeling van Unizo hebben de tekst geanalyseerd en kwamen tot dezelfde conclusie als FedPack. Zeker betwisten, ook in het licht van de dominante marktpositie van Fost Plus.

We wachten intussen op de reactie van de directie van Fost Plus op ons laatste schrijven van 12 juni.

Contact

Secretariaat:
Pegasuslaan 5
1831 Diegem

+32 53 42 66 72

BE 0889.586.109

Mail:

Voorzitter:
Sven De Vis

Lidmaatschap

mail naar
waarna onmiddellijk contact met u wordt opgenomen.