Wilt u lid worden van Fedpack?

Serviceverpakkingen moeten niet alleen functioneel, voedselveilig en betaalbaar zijn, 
maar ook duurzaam, recycleerbaar en/of herbruikbaar. Dat de wetgeving terzake voortdurend 
in beweging is, maakt alles er niet eenvoudiger op.
 
Daarom gaat beroepsfederatie FedPack voor een driedubbele missie : 

Informatie

FedPack houdt zijn leden op de hoogte van relevante ontwikkelingen in technologie, wetgeving en al wat de sector aanbelangt.

Netwerking

FedPack zorgt voor dialoog en netwerking tussen  de leden onderling, het bestuursteam, de regulerende organisaties.

Belangenbehartiging

FedPack houdt contact met de wetgevende overheden om de beroepsbelangen te verdedigen op basis van correcte informatie.

Actualiteit en informatie

Wetgeving
  • Sven De Vis
  • 30/01/2024

PPWR-wetgeving werd in het EU-Parlement besproken


Eind november stemde het Europees Parlement in met de Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR). Dit zal als basis dienen voor de Raad van Europa om zich in de komende periode te buigen over de huidige voorstellen. Hierop volgen de trialoogonderhandelingen, dit zijn de laatste onderhandelingen tussen de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Europese Raad. Pas na deze hele doorloop komt men tot een uiteindelijke wetsvoorstel. Het Europees Parlement heeft zijn zinnen gezet op het terugdringen van onnodige verpakkingen en afval, het verbieden van ‘voor altijd chemicaliën’ in voedselverpakkingen, het stimuleren van hergebruik en recycling, en meer, nu het zijn nieuwe standpunt over de verpakkings- en verpakkingsafvalverordening inneemt. Het rapport vormt het mandaat van het Parlement voor onderhandelingen met EU-regeringen en werd door de leden van het Europees Parlement goedgekeurd met 426 stemmen voor, 125 tegen en 74 onthoudingen. De leden van het Europees Parlement zijn van plan plastic verpakkingen hard aan te pakken met specifieke doelstellingen – 10% tegen 2030, 15% tegen 2035 en 20% tegen 2040 – naast een algemene verpakkingsreductie van 5% tegen 2030, 10% tegen 2035 en 15% tegen 2040. Er wordt gehoopt dat plastic draagtassen met een dikte van minder dan 15 micron zullen worden verboden op plaatsen waar ze niet nodig zijn om de hygiëne te handhaven of voedselverspilling te voorkomen. Verpakkingsformaten voor eenmalig gebruik, zoals verpakkingen voor miniatuurtoiletartikelen in hotels of krimpfolie voor koffers op luchthavens, zullen aan strenge beperkingen worden onderworpen. Het nieuwe standpunt is bedoeld om per- en polygefluoreerde alkylstoffen, ook bekend als PFA’s of ‘forever chemicaliën’, en Bisfenol A te elimineren uit verpakkingen die in contact komen met voedsel, en om een duidelijke definitie vast te stellen voor herbruikbare en hervulbare verpakkingen. Consumenten moeten de mogelijkheid krijgen om hun eigen verpakkingen mee te nemen naar hotels, restaurants, cafés en andere einddistributeurs van dranken en afhaalmaaltijden. Secundaire wetgeving dwingt ook strikte criteria af dat alle verpakkingen recyclebaar moeten zijn. Voedselverpakkingen van hout en was behoren tot de tijdelijke uitzonderingen op deze regel, maar tegen 2029 moet 90% van alle materialen in verpakkingen – plastic, hout, ferrometalen, aluminium, glas, papier en karton – gescheiden worden ingezameld. Volgens het Europees Parlement zouden deze maatregelen kunnen bijdragen aan het terugdringen van het verpakkingsafval dat door individuele Europeanen wordt gegenereerd. Dit afval werd berekend op 188,7 kg in 2021 en zal naar verwachting stijgen tot 209 kg in 2030 als er geen verdere actie wordt ondernomen. De wetgeving heeft tot doel bij te dragen aan een circulaire economie, niet-duurzame vormen van verpakkingen uit te faseren, alternatieven te bieden voor verpakkingen voor eenmalig gebruik en verspilling te voorkomen. Zodra de Raad zijn standpunt heeft bepaald, zal het Parlement gesprekken beginnen met de nationale regeringen om de definitieve vorm van de wet vast te stellen. “Recente gebeurtenissen in Europa, en vooral in België, met betrekking tot watervervuiling door PFAS-chemicaliën tonen de dringende noodzaak voor actie aan”, zegt rapporteur Frédérique Ries. “Door te stemmen om verontreinigende stoffen in voedselverpakkingen “voor altijd” te verbieden, heeft het Europees Parlement laten zien dat het de gezondheid van de Europese burgers wil beschermen. “Wat kunststoffen betreft, is het contract vervuld, aangezien mijn wetgevingsrapport de kern van het probleem aanpakt door strengere doelstellingen voor afvalvermindering voor plastic verpakkingen vast te stellen. Helaas is de uitkomst van de plenaire stemming op het gebied van de circulaire economie, en met name preventie, niet zo positief en gaat voorbij aan de realiteit van de cijfers: een stijging van 30% in 2030 als we nu niets ondernemen. “Van de 3V’s (Reduce, Reuse, Recycle) bleef alleen recycling ongedeerd. Het einde van wegwerpverpakkingen is nog ver weg!” Eerdere herzieningen van de Milieucommissie waren gericht op plasticvervuiling, de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, ‘forever chemicaliën’ in voedselverpakkingen en andere op duurzaamheid gerichte vooruitgang. Dit stuitte op controverse, waarbij spelers uit de industrie kritiek hadden op het standpunt van het bedrijf over recyclingdoelstellingen, verboden op hergebruik en eenmalig gebruik, verpakkingsontwerp en meer. Ivana Sobolíková, Impact Strategy Specialist bij MIWA Technologies, sprak de dag vóór de stemming met Packaging Europe en besprak de kloof in de verpakkingsindustrie tussen recycling en hergebruik als oplossingen voor afvalvermindering.

  • Sven De Vis
  • 28/07/2022

Dhr Jean-Pierre Burhenne is van ons heen gegaan.


Met spijt in het hart melden we het heengaan van dhr. Jean-Pierre Burhenne. Onze gedachten zijn bij zijn familie en nabestaanden

  • Sven De Vis
  • 20/07/2022

BSUP: Fedpack op workshop bij Minister Khattabi


Constructieve ontmoeting met het kabinet van federaal minister Khattabi en de belangrijkste stakeholders.

  • 06/09/2021

Pulprices evolution


  • 18/02/2021

Waals arrest verbiedt het gebruik van niet-herbruikbaar plastic eetgerei


Vanaf 1 januari is het in Wallonië verboden om plastic borden, bestek, bekers enz. te gebruiken op openbare plaatsen.

  • 18/02/2021

FAQ lijst Covid-19


In bijlage (hieronder) vindt u de lijst van FAQ uitgeven door de overheid, laatste stand van zaken van vandaag. (6/04)

Nuttige links

Contact

Secretariaat:
Pegasuslaan 5
1831 Diegem

+32 53 42 66 72

BE 0889.586.109

Mail:

Voorzitter:
Sven De Vis

Lidmaatschap

mail naar
waarna onmiddellijk contact met u wordt opgenomen.